Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   BİLGİ TOPLUM HİZMETLERİ

BİLGİ TOPLUMU BÖLÜMÜ

2015 YILI ŞEFFAFLIK RAPORUHilal YMM Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından “KAYİK dahil bağımsız denetim” yapmaya yetkilendirilmiş olmakla birlikte 2015 yılı içerisinde KAYİK denetimi yapmamıştır. Bu nedenle 26 Aralık 2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesine istinaden şeffaflık raporu hazırlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.


 2016 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU

Hilal YMM Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından “KAYİK dahil bağımsız denetim” yapmaya yetkilendirilmiş olmakla birlikte 2016 yılı içerisinde KAYİK denetimi yapmamıştır. Bu nedenle 26 Aralık 2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesine istinaden şeffaflık raporu hazırlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

                                                                                                                                                                                                                        

 2017 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU

Hilal YMM Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından “KAYİK dahil bağımsız denetim” yapmaya yetkilendirilmiş olmakla birlikte 2017ı içerisinde KAYİK denetimi yapmamıştır. Bu nedenle 26 Aralık 2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesine istinaden şeffaflık raporu hazırlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

                                                                                                                                                                                                                        

2018 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU

Hilal YMM Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından “KAYİK dahil bağımsız denetim” yapmaya yetkilendirilmiş olmakla birlikte 2018 içerisinde KAYİK denetimi yapmamıştır. Bu nedenle 26 Aralık 2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesine istinaden şeffaflık raporu hazırlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

                                                                                                                                                                                                                      

2019 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU

Hilal Bağımsız Denetim A.Ş. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından “KAYİK dahil bağımsız denetim” yapmaya yetkilendirilmiş olmakla birlikte 2019 yılı içerisinde KAYİK denetimi yapmamıştır. Bu nedenle 26 Aralık 2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesine istinaden şeffaflık raporu hazırlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

                                                                                                                                                                                                                      

2020 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU

Hilal Bağımsız Denetim A.Ş. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından “KAYİK dahil bağımsız denetim” yapmaya yetkilendirilmiş olmakla birlikte 2020 yılı içerisinde KAYİK denetimi yapmamıştır. Bu nedenle 26 Aralık 2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesine istinaden şeffaflık raporu hazırlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

                                                                                                                                                                                                                        

2021 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU

Hilal Bağımsız Denetim A.Ş. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından “KAYİK dahil bağımsız denetim” yapmaya yetkilendirilmiş olmakla birlikte 2021 yılı içerisinde KAYİK denetimi yapmamıştır. Bu nedenle 26 Aralık 2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesine istinaden şeffaflık raporu hazırlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

                                                                                                                                                                                                                        

2022 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU

Hilal Bağımsız Denetim A.Ş. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından “KAYİK dahil bağımsız denetim” yapmaya yetkilendirilmiş olmakla birlikte 2022 yılı içerisinde KAYİK denetimi yapmamıştır. Bu nedenle 26 Aralık 2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesine istinaden şeffaflık raporu hazırlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.