Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   SİRKÜLER

SİRKÜLER 2017 / 011 --- 2017 YILINDA UYGULANACAK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

47  No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği  Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 2016 yılında uygulanan vergi tutarları 2017 yılı için %3,83 oranında artırılmıştır. Motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin tarifeler aşağıdaki gibidir.
 (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
Motor Silindir Hacmi (cm³)
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 3 yaş
4 - 6 yaş
7 - 11 yaş
12 - 15 yaş
16 ve yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı
646,00
450,00
252,00
191,00
68,00
1301 - 1600 cm³ e kadar
1.035,00
776,00
450,00
318,00
122,00
1601 - 1800 cm³ e kadar
1.827,00
1.428,00
841,00
513,00
199,00
1801 - 2000 cm³ e kadar
2.878,00
2.217,00
1.303,00
776,00
306,00
2001 - 2500 cm³ e kadar
4.317,00
3.134,00
1.958,00
1.170,00
463,00
2501 - 3000 cm³ e kadar
6.019,00
5.236,00
3.271,00
1.760,00
646,00
3001 - 3500 cm³ e kadar
9.166,00
8.247,00
4.968,00
2.480,00
910,00
3501 - 4000 cm³ e kadar
14.411,00
12.444,00
7.329,00
3.271,00
1.303,00
4001 cm³ ve yukarısı
23.586,00
17.687,00
10.475,00
4.708,00
1.827,00
2-Motosikletler
100 - 250 cm³ e kadar
122,00
92,00
68,00
43,00
17,00
251 - 650 cm³ e kadar
252,00
191,00
122,00
68,00
43,00
651 - 1200 cm³ e kadar
646,00
385,00
191,00
122,00
68,00
1201 cm³ ve yukarısı
1.565,00
1.035,00
646,00
513,00
252,00
 (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
Azami Toplam Ağırlık
1 - 6 yaş
7 - 15 yaş
16 ve yukarı yaş
1) Minibüs
776,00
513,00
252,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı
1.035,00
646,00
385,00
1901 cm³ ve yukarısı
1.565,00
1.035,00
646,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar
1.958,00
1.170,00
513,00
26 - 35 kişiye kadar
2.348,00
1.958,00
776,00
36 - 45 kişiye kadar
2.613,00
2.217,00
1.035,00
46 kişi ve yukarısı
3.134,00
2.613,00
1.565,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg'a kadar
697,00
463,00
228,00
1.501 - 3.500 kg'a kadar
1.408,00
817,00
463,00
3.501 - 5.000 kg'a kadar
2.115,00
1.760,00
697,00
5.001 - 10.000 kg'a kadar
2.348,00
1.995,00
936,00
10.001 - 20.000 kg'a kadar
2.821,00
2.348,00
1.408,00
20.001 kg ve yukarısı
3.529,00
2.821,00
1.640,00
 (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 - 3 yaş
4 - 5 yaş
6 - 10 yaş
11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg'a kadar
13.099,00
10.475,00
7.855,00
6.282,00
1.151 - 1.800 kg'a kadar
19.653,00
15.718,00
11.789,00
9.430,00
1.801 - 3.000 kg'a kadar
26.207,00
20.965,00
15.718,00
12.576,00
3.001 - 5.000 kg'a kadar
32.762,00
26.207,00
19.653,00
15.718,00
5.001 - 10.000 kg'a kadar
39.316,00
31.451,00
23.586,00
18.866,00
10.001 - 20.000 kg'a kadar
45.870,00
36.694,00
27.517,00
22.008,00
20.001 kg ve yukarısı
52.422,00
41.934,00
31.451,00
25.160,00