Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   SİRKÜLER

SİRKÜLER 2017/012 --- 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YURT DIŞINDA VE YURT İÇİNDE BULUNAN VARLIKLARIN BİLDİRİM SÜRESİ 30/6/2017 TARİHİNE UZATILMASI HAKKINDA

 2016/9608 Sayılı 30 Aralık 2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile, yurt dışında ve yurt içinde  bulunan varlıkların bildirim süresi 30/6/2017 tarihine uzatılmıştır.

Bilindiği gibi, 6736 Sayılı Kanunun 7’inci maddesiyle “Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması“ kapsamında düzenlemeler yapılarak, bu  kapsamda gerçek ve tüzel kişilerin yurtiçinde ve yurtdışında  bulunan para , altın , döviz , menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını (ayrıca sadece yurt içinde bulunan gayrimenkullerini) kanunda yer alan hükümler dahilinde 31.12.2016 tarihine kadar bildirmeleri durumunda vergi alınmaksızın kayda alma imkanı getirilmişti.
Mezkûr Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu varlıkların bildirim süresi 30/06/2017 Tarihine (bu tarih dahil) uzatılmıştır.