Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   SİRKÜLER

SİRKÜLER 2017/028 --- KDV, ÖTV ve DAMGA VERGİSİNDE DEĞİŞİKLİK

 
03.02.2017 Tarihli remi gazetede yayımlanan 2017/9759 sayılı BKK  (Bakanlar Kurulu Kararı ) ile bazı vergi oranlarında değişiklikler yapılmıştır.
1 – DAMGA VERGİSİNDE DÜZENLEME YAPILMIŞTIR.
Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde damga vergisi  “0” (sıfır) olarak uygulanacaktır.
 
2 – KONUT TESLİMLERİNDE KDV ORANI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.
Net alanı, 150 metrekare’ye kadar olan meskenlerden yapı ruhsatının alındığı tarihteki arsa birim m2 vergi değeri;
1- Yapı ruhsatı 01.01.2013 ila 31.12.2016 tarihleri arasında alınan konut inşaat projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 01.01.2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaat projelerinde;
a) 500 TL’den 1.000 TL’ye kadar olan  konutların tesliminde yüzde 8
b) 1.000 TL ve üzerinde olan konutların tesliminde yüzde 18
2-) Yapı ruhsatı 01.01.2017 tarihinden sonra (bu tarih dahil) alınan konut inşaat projelerinde,
a) 1.000 TL ‘den  2.000 TL’ye kadar olan konutların tesliminde yüzde 8
b) 2.000 TL’nin üzerinde olan konutların tesliminde yüzde 18
Bu uygulamaya göre yapı ruhsatı 01.01.2013-31.12.2016 arasında alınan konut inşaat projelerine ilişkin teslimlerde uygulanacak KDV oranlarında bir değişiklik yapılmazken yapı ruhsatı 01.01.2017 tarihinden sonra alınan inşaat projelerinde arsa birim m2 değeri 1.000-2.000 TL arası olan konut teslimlerinde KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmüştür.
 
3 - BAZI ÜRÜNLERİN KDV ORANI YÜZDE 18 DEN YÜZDE 8’E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR
03.02.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2017/9759 sayılı Kararname ekinde “1 Sayılı Cetvelde” yer alan ürünlerin tesliminde KDV oranı  30.04.2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yüzde 8 olarak uygulanacaktır. (Sözkonusu liste yazımızın sonunda verilmiştir).
Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu kapsamda teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmez. Bu vergiler, devreden KDV kapsamında kalacaktır veya normal indirim yoluyla giderilebilecektir.
 
4 - BAZI ÜRÜNLERİN ÖTV ORANI YÜZDE 18 DEN YÜZDE 8’E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR
Aşağıda verilen 2 Sayılı Listede yer alan malların ÖTV  oranları ise, 30/04/2017 tarihine kadar % 0’a indirilmiştir.
 
5 - İNDİRİMLİ ORANA AİT KDV İADE ALT SINIRI 20.600 TL’DEN 10.000 TL’YE DÜŞÜRÜLDÜ
Bilindiği üzere, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır; 2006 yılı için 10.000 TL, 2007 yılı için 10.800 TL, 2008 yılı için 11.600 TL, 2009 yılı için 13.000 TL, 2010 yılı için 13.300 TL, 2011 yılı için 14.300 TL, 2012 yılı için 15.800 TL, 2013 yılı için 17.000 TL, 2014 yılı için 17.700 TL, 2015 yılı için 19.500 TL, 2016 yılı için 20.600 TL olarak belirlenmiştir.
İndirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili bu sınır 31.01.2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2017 yılı için 10.000 TL olarak belirlenmiştir. 2016 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerle ilgili 2017 yılında yapılacak yıllık iadelerde de bu tutar dikkate alınır.
2018 ve izleyen takvim yılları için bu sınır, bir önceki yıldaki tutarın, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmaz, 50 TL’den fazla olan tutarlar ise 100 TL’nin en yakın katına yükseltilir.”
 
6 - BAZI DENİZ ARAÇLARINDA ÖTV KALDIRILMIŞTIR.
89.03. GTİP numarasında yer alan mallardan yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde uygulanacak özel tüketim vergisi oranı %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

Ekli Liste İçin: DOSYAYI İNDİR (Sağ Tık/Farklı Kaydet)