Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   SİRKÜLER

SİRKÜLER 2017/002 --> İNDİRİMLİ ORANDA KDV İADESİ İÇİN 2017 YILI SINIRI: 21.400 TL

 İNDİRİMLİ ORANDA KDV İADESİ İÇİN 2017 YILI SINIRI:  21.400 TL

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 9 Sayılı Tebliğ  27.12.2016 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmının, nakden ya da mahsuben iade edilebileceği hükme bağlanmıştır.

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2016 yılında geçerli olan 20.600 TL tutarındaki sınır, 2017 yılı için 21.400 TL olarak uygulanacaktır.