Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   SİRKÜLER

SİRKÜLER 2017/005 --> 2017 YILI ASGARİ ÜCRET VE AGİ TUTARLARI

 2017 YILI ASGARİ ÜCRET

Brüt asgari ücret 1.777,50 TL olarak belirlenirken net asgari ücret ise 1.404,06 TL olarak belirlenmiştir.
Buna göre asgari ücret için temel ücret bordrosu aşağıdaki gibi olacaktır:
 
 
Günlük
Aylık (30 Gün)
Gayrisafi (Brüt) Asgari Ücret
59,25
1.777,50
SGK Primi % 14
8,295
248,85
İşsizlik Primi % 1
0,59
17,78
Gelir Vergisi Matrahı
50,37
1.510,88
Gelir Vergisi % 15
7,55
226,63
Damga Vergisi % 0,759
0,45
13,49
Safi (Net) Asgari Ücret
42,36
1270,75
AGİ (Bekâr, çocuksuz)
(*) 7,55
133,31
Ödenecek Ücret + AGİ
49,91
                1.404,06
(*)   SGK İşveren Payı  % 15,5
9,18
275,51
 
İşsizlik Primi İşveren Payı % 2
1,18
35,55
İşverene Maliyeti
69,61
2088,56
 
 
2017 YILI AGİ TARİFESİ
MEDENİ DURUM
AYLIK TUTAR
Bekar
133,31 TL
Evli eşi çalışmayan
159,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu
179,97 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu
199,97 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu
226,63 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu
226,63 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu
226,63 TL
Evli eşi çalışan
133,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu
153,31 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu
173,31 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu
199,97 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu
213,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu
226,63 TL